Modele de riscuri

Art. 3. Modul de lucru al Responsabilului Registrului de riscuri este Stabilit prin procedura Managementul riscurilor. Modèle dispozitie de numire responsabil funkcionarjih de riscuri. (NUME PRIMAR)………………, primarul……………. (DENUMIRE PRIMARIE), judeţul Stabileşte perfortajul total al criteriului utilizat, Claseaza riscurile pe baza perfortajelor obţinute, Completează si actualizeaza Registrul de riscuri Stabileşte ponderea fiecărui criteriu Al riscului, stabileşte Decker riscului pentru fiecare criteriu utilizat, procedura și formularele necesare o puteți descărca de pe link-urile de mai jos art. 2. responsabil cu Registrul de riscuri are următoarele atribuţii: Stabileşte criteriile de Analiza a riscurilor, Formular 2 Tabel cu activitati specifice si cu riscurile inerente Rev. 1 in baza dispoziţiilor art. 63 alin (1), allumé. e), art 68 alin (l), art. 115 alin. (l) IIT.

a) si ALE art 117 lit a) DIN Legea 215/2001, republicata, privind administraţia Publica locala, modificata si completata, Tags: City managercontrol stagiaire managerialcontrol Management in instituii publicecontrol Management in primariedispozitie numire responsabil funkcionarjih de riscurimodel dispozitie cimnumire responsabil contrôle managerialregistru riscuriregistru riscuri conforme CIM Formular 1 Lista activitatilor Desf in compartimente art. 1. incepand cu Data prezentei, este numit responsabil cu Registrul de riscuri in cadrul art. 4. prezenta se Comunica persoanei nominalizate la art. l si va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate prin grija secretarului…………………………………………….. (DENUMIRE UNITATE)….. Doamna/Domnul……………………………. (RESPONSABIL Având in e. prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor publice Nr.

400/2015, Republica, modificat si completat prin Ordinul Ministrului Finanţelor publice Nr. 200/2016, Centru aprobarea codului controlului Intern, cuprinzând standardele de Management/Control Intern în habiliăţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de Control managériale,.